Ceník školného

Pro školní rok 2018/2019

2500,- Kč / měsíc + stravné


Dotované zařízení - kapacita 12 dětí

Dětská skupina, péče o předškolní děti, docházka min. 30 hodin týdně.


Nedotované zařízení - pokud není kapacita DS naplněna je možnost využít nedotované hlídání dětí.

1 celý den v týdnu / 1500,- měsíčně + stravné

2 celé dny v týdnu / 2500,- měsíčně + stravné

3 celé dny v týdnu / 3200,- měsíčně + stravné


"Vymezení skupiny pro dotované zařízení:"

Jedná se o otce nebo matku dítěte do 6 let věku. Osoba musí mít vazbu na trh práce a to těmito způsoby:

- dokládá se vždy potvrzení od jedné osoby (otec nebo matka),

- může se jednat i o pěstouny dítěte,

- v případě, že žena žije s druhem, je možné doložit i potvrzení od tohoto druha,

- je na RD a hledá zaměstnání nebo se vzdělává,

- je po RD a je evidovaná na trhu práce,

- vazba na trh práce se dokládá v případě RD, že po návratu z RD má smlouvu na dobu neurčitou, ne že jí byla ukončena před zahájením MD,

- pracovní smlouvy DPČ, DPP z aktuálního zaměstnání.


Maminky do 2 let věku dítěte si musí zajistit hlídání sami, jinak mohou čerpat jen 46 hodin za měsíc, v případě, že více, tak OSSZ odebere příspěvek. Matky mohou požádat o zrušení čerpání RD a od dvou let věku opět dočerpat dovolenou (řeší se na OSSZ).


Nelze: maminka na mateřské dovolené bez trvání pracovní smlouvy i poté, co se vrátí zpět na trh práce, tzn. nemůže zpět ke svému zaměstnavateli.


"Platba školného"

"Školné" se platí předem, vždy musí být připsáno na účet do 10. dne v měsíci předcházejícího měsíce, kdy k nám dítě bude docházet. Platbu lze provést přímo v centru hotově nebo bankovním převodem na účet 122122217/0600 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno dítěte!).


Upozorňujeme! Školné se za dotované místo nevrací. Na dotované místo je možno umístit pouze dítě, které bude chodit pravidelně, není možnost docházkový režim následně měnit. 


V případě, že v průběhu započatého měsíce přejdete s dítětem na jednorázové hlídání, bude vám zpětně na daný měsíc přepočítána hodinová sazba.